KULLANICI SÖZLEŞMESİ

“Coinpara” iş bu web sitesi üzerinden sunduğu hizmetlere ilişki olmak üzere öncelikle bir özet sunarak, kullanıcıları nezdinde genel bir bakış açısı sağlamak ve bu yolla kullanıcılarına yararlı olmak ve sözleşmenin detaylı okunması ricası ile hizmetlerin nasıl sunulduğu hakkında bilgi sahibi olunmasını istemektedir.

İş bu “Coinpara” platformu, siz değerli kullanıcıların alım satımlara yönelik emirlerini tüm kullanıcılar nezdinde buluşturan bir platformdur. Ancak tüm kullanıcıların verdikleri emirler bazen birbirleri ile kısmen eşleşebilir ya da hiç eşleşmeyebilir.

Hizmetlerimiz

“Coinpara” Türk Lirası ile kripto para birimlerinin veya kripto para birimlerinin kendi arasında basit ve uygun bir şekilde takas yapılmasına imkan sağlamaktadır. Siz değerli, kullanıcılar sahip oldukları kripto paralarını doğrudan “Coinpara” ya satmak veya “Coinpara” dan kripto para almak amacıyla bu platformu kullanabilirler. Ancak bilinmesini isteriz ki, iş bu “Coinpara” platformu, Türk Lirası veya döviz alış veriş işlemlerinde kullanmaya uygun olmayıp, bu tür bir hizmet sunmamaktadır.

Uygunluk ve Kabul Edilebilirlik

“Coinpara” sunduğu hizmetlere ilişkin kullanıcılarında bulunması gereken bazı şartlar aramaktadır. Bu şartlar aşağıda madde 4.2 de belirtilmiş olup, özetle 18 yaşının altında olan ve kimliği ile adresi doğrulanmamış bir kişinin kullanıcı olması mümkün değildir. Bunun dışında iş bu platform , kullanıcılarının yasa dışı aktivitelerde bulunması, gerçeğe aykırı beyan vermesi, suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı düzenlemelerine aykırı eylemlerde bulunması amacıyla kullanılamaz . “Coinpara” kullanıcılarının bu tür eylemlere girişmesi veya platformun sağladığı hizmet ile sistemlerine doğrudan veya dolaylı olarak zarar vermesi halinde derhal kullanıcının üyeliğini sona erdirme hakkı bulunmakta olup, kullanıcı bunu peşinen kabul etmiş sayılmaktadır.

Riskler

Siz değerli kullanıcılarımızın işlem yapmaya karar vermeden önce bu işlem piyasasına ait tüm riskleri anlamasını, mali durumunuzu ve kısıtlamaları dikkate almanızı ve bunları bilerek karar vermesini istemekteyiz. Zira kullanıcıların yapacağı işlemler neticesinde kar elde edebileceği gibi zarar riski de bulunmaktadır.

Diğer Önemli Hükümler

Her ne kadar aşağıdaki bölümlerde yer alan kullanıcı sözleşmesi kısmında ayrıntılı olarak tarafların yükümlülükleri, sözleşme değişiklikleri, ihtilaf halinde uygulanacak kurallar yer almakta olsa da, herhangi bir sorunuz olduğunda “Coinpara” ile [email protected] adresinden her zaman iletişim kurabilirsiniz.

1.Taraflar

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi ( aşağıda kısaca Sözleşme olarak anılacaktır), “Ayazağa Mah. Azerbaycan cad. 2B Blok No:3/K İç Kapı No:33 Sarıyer /İstanbul” adresinde mukim “ Necen Teknoloji A.Ş.” ile “www.coinpara.com” adresinden erişilen platforma “ kullanıcı “ olarak kaydolan kişi arasındadır. İş bu Sözleşme, Kullanıcının elektronik ortamda sözleşmeyi kabulü ile birlikte yürürlüğe girecek ve taraflarca Sözleşme ’de belirtilen usuller doğrultusunda sona erdirilmediği sürece yürürlükte kalacaktır.

2.Tanımlar

İşbu sözleşmede yer alan;

2.1.Coinpara/Şirket

Ayazağa Mah. Azerbaycan cad. 2B Blok No:3/K İç Kapı No:33 Sarıyer /İstanbul adresli Necen Teknoloji Anonim Şirketi.

2.2.Kriptopara

Dünyanın her yerinde aynı değeri taşıyan ve her yere transfer imkanı olan, “blokzincir” teknolojisine dayalı , merkezi kontrol noktası olmayan ve fiyatının kimse tarafından belirlenmeyip serbest piyasaya göre değiştiği dijital bir para birimidir.

2.3.Kriptopara Cüzdanı

Rasgele oluşturulan kriptografik açık anahtar eşleri olup, kullanıcının kripto para adresleri ile onların şifrelerini barındıran bir bilgisayar dosyasıdır. Kullanıcı bu adresler arasında transfer işlemi gerçekleştirebilmektedir.2.4.KullanıcıSiteye üye olan ve “Coinpara” tarafından sunulan hizmetlerden yararlanan gerçek veya tüzel kişi.

2.5.Site

“www.coinpara.com “ alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan internet sitesini ifade eder.

3.Amaç

İşbu kullanım sözleşmesi ile sitede sunulan hizmetler kullanılırken Coinpara ve siteye üye olan kullanıcı arasındaki karşılıklı hak ve yükümlülükleri düzenlenmiştir.

4. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri
4.1.

Kullanıcı, iş bu “Coinpara” platformunun hizmetlerinden yararlanabilmek için kendisinden talep edilen tüm bilgileri tam, doğru ve eksiksiz bir şekilde bildirmeyi kabul ve taahhüt etmektedir. “Coinpara” bu bilgilerin gerçeğe aykırı ve tam olarak verilmemesinden kaynaklı olarak sözleşmeyi tek taraflı feshederek kullanıcıya ait hesabı hiçbir bildirimde bulunmaksızın iptal etme, durdurma veya askıya alma haklarına sahiptir. Bu durum gerçekleştiği takdirde, kullanıcı “Coinpara” dan herhangi bir talepte bulunmayacağını peşinen kabul ve taahhüt etmektedir.

4.2.

“Coinpara” kullanıcılarından gerek yasal düzenleme - değişiklikler gerekse sistem gereksinimleri sebebiyle ilave yeni bilgi ve belge sunulması talebinde bulunabilir. Kullanıcı bunları “Coinpara” ile derhal paylaşmayı aksi halde sözleşmesinin ve hesabının iptal edilebileceğini, durdurulabileceğini veya askıya alınabileceğini peşinen kabul ve taahhüt etmektedir.

4.3.

Kullanıcı “coinpara” platformuna üye olmak, kullanıcı olarak işlem yapabilmek için gerekli yasal şartları taşıdığını ergin ve kısıtlı olmadığını ayrıca kendisi ile alakalı bu tür bilgileri hatalı -eksik vermesi nedeniyle doğacak tüm zararlardan mesuliyetin yine kendisine ait olduğunu sözleşmeyi imza ile kabul ve taahhüt etmektedir. “Coinpara”, herhangi bir nedenle kullanıcının bu tür bilgileri eksik-hatalı verdiğini tespit ettiğinde veya böyle bir durumdan şüphe ettiğinde kullanıcının hesabını hiçbir ihbara ,önele ve yazılı bildirime gerek olmaksızın sözleşmeyi sonlandırma/askıya alma hakkına sahiptir.

4.4.

“Coinpara” platformunda sunulan hizmete bağlı tüm servislerin, yazılım kodlarının, alan adlarının, içeriklerinin, ara yüzlerinin, ürün incelemelerinin, videolarının, çizimlerinin, algoritmalarının, modellerinin, tasarımlarının ve diğer tüm fikri ve sınai haklarının tamamı üçüncü kişilerden sağlanan içerik ve uygulamalar hariç olmak üzere “Necen Teknoloji A.Ş. “ye aittir. “Coinpara “hiçbir şekilde anılan bu servislerin ve hizmetlerin, bununla bağlantılı sayfaların kopyalanmasına, çoğaltılmasına ve yayılmasına, ters mühendislik işlemlerine tabi tutulmasına izin vermemektedir. Kullanıcı, bu hükümlere aykırı hareket etmeyeceğini sözleşmeyi imza ile birlikte kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

Kullanıcının bu hükümlere aykırı davranması halinde tüm hukuki ve cezai sorumluluğun kullanıcıya ait olması yanında kullanıcı açısından aynı zamanda sözleşmenin tek taraflı ve haklı feshi nedenidir. “Coinpara“ bu hükme aykırı davranışta bulunan kullanıcıya aykırılığı derhal gidermesini talep eden ve kullanıcının (sözleşmeyi imza anında bildirdiği) e posta adresine bir e-posta gönderir ancak kullanıcıya bu e postanın almasından itibaren 24 saat içerisinde hukuka aykırılığı gidermeyen kullanıcı hukuka aykırılığı gidermediği her gün başına diğer tüm hukuki ve cezai yükümlülüklerinin yanında 200,00 TL cezai şart ödemeyi kabul ve taahhüt etmektedir.

4.5.

Kullanıcı sadece bir tek hesap sahibi olabilir. Kullanıcı hesabının “Coinpara” tarafından herhangi bir nedenle askıya alınması veya sona erdirilmesi halinde kullanıcı tarafından aynı veya başka bilgiler kullanılarak ikinci bir hesap tesis edilmesi mümkün değildir.Bu durum gerçekleştiği takdirde, “Coinpara” tarafından kullanıcının tüm hesapları iptal edilebilir ve yeni hesap oluşturması engellenebilir. Kullanıcı, talep halinde” Coinpara” ya, kimlikleri ve adresleri hakkında doğru ve kesin bilgi sunmayı, kimliğini ve adresini ispat etmesine yarayacak, sayılanlarla sınırlı olmaksızın, kimlik, fatura, pasaport, ruhsat, tapu, banka hesap cüzdanı, yerleşim belgesi, son 3 ay içinde alınmış fatura belgesini iletmeyi , adresinde değişiklik olduğu takdirde bunu ve yeni adresine ilişkin belgeleri derhal bildirmeyi kabul ve taahhüt etmektedir. Kullanıcının tüzel kişi olması halinde ticaret sicil kaydı, imza sirküleri gibi belgeleri aynı şartlarla “Coinpara” ya iletmeyi kabul ve taahhüt edilmektedir.

Kullanıcı hesabı mevcut olduğu sürece ve hesabın kapanmasından itibaren 5 yıl boyunca “Coinpara” tarafından yukarıdaki madde şartları uyarınca ilettiği bilgilerin kaydının tutulmasına izin vermeyi kabul ve taahhüt etmektedir.

“Coinpara”nın herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tamamen kendisine ait nedenlerle ve yazılı bildirim yapılmasına gerek görülmeksizin Kullanıcı hesabının açılmasını reddetme hakkı saklıdır.

4.6.

Kullanıcı, Türkiye Cumhuriyeti’nde yürürlükte olan tüm mevzuat ile başta 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve 6415 sayılı Terörün Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun ve bunlara dayalı alt düzenlemeler olmak üzere ve genel hukuk kurallarına aykırı amaçlarla platformu kullanmayacağını ve başka kişilere de kullandırmayacağını, hukuka ve mevzuata aykırı amaçlarla iş bu platformu kullanması ya da 3.kişilere hesabını kullandırması halinde iş bu eylemlerinde doğacak tüm hukuki ve cezai sorumluluğunun kendisine ait olacağını peşinen kabul ve taahhüt etmektedir. Kullanıcının Türk Yasalarına ve gerektiğinde kripto para ile ilgili uluslararası düzenlemelere aykırı olarak hesabı kullanması nedeniyle yetkili makamlar tarafından hesap ve kripto para varlıkları üzerinde yapılacak tasarruflardan hiç bir şekilde “Coinpara” sorumlu tutulamaz.

Kullanıcı aynı zamanda Coinpara platformuna üye olarak ve/veya nezdinde hesap açarak OFAC (ABD Dış Varlıkların Kontrolü Ofisi) BM Güvenlik Konseyi Yaptırımları listesi vb. ticari veya ekonomik yaptırımlar listesinde olmadığın beyan ve garanti etmektedir.

Diğer yandan “Coinpara” faaliyet gösterecek pazarları ve ülkeleri seçme hakkını kendisi nezdinde saklı tutmakta ve kendi takdirine bağlı olarak belirli ülkelerdeki hizmetlerini kısıtlama veya reddetme hakkını sürekli saklı tutmaktadır. Kullanıcı bu durumu kabul etmektedir.

4.7.

Kullanıcı “Coinpara” hizmetlerini kullanırken aşağıdaki durum ve olaylarda “Coinpara” platformunu kullanmadığını ve/veya kullanmayacağını peşinen kabul ve taahhüt etmektedir.

Fikri Mülkiyet veya Mülkiyet Hakları İhlali: Hak sahibinin yasal izni olmadan satış, dağıtım veya sahte müzik, film, yazılım veya diğer lisanslı materyallere erişimYetkili Kurumlarca Lisanslandırılmamış Finansal Hizmetler: Bankacılık, sermaye piyasası, foreks ve ödeme hizmetleri gibi yasal düzenlemeye tabi olması gerekirken lisans almadan faaliyet gösteren işletmelerSahte veya Ruhsatsız Ürünler: Marka adı , tasarımcı ürün veya hizmetlerinin yetkisiz satışı veya yeniden satışı; yasa dışı olarak ithal edilen veya ihraç edilen veya çalınan mal veya hizmetlerin satışıUyuşturucu ve Uyuşturucu Yapımında Kullanılan Gereçler: Esrar dağıtıcıları ve ilgili işletmeler; tütün, e-sigara ve e-sıvı satışı; çevrimiçi reçete veya farmasötik hizmetler; yaş kısıtlamalı mal veya hizmetler; silahlar ve mühimmatlar; barut ve diğer patlayıcılar; havai fişekler ve ilgili ürünler; toksik, yanıcı ve radyoaktif maddeler;Yetkili Kurumlarca Onaylanmamış İlaçlar ve Gıda Takviyeleri: Geçerli yerel ve / veya ulusal düzenleyici kurum tarafından onaylanmamış veya doğrulanmamış sağlık iddiaları yapan farmasötikler ve diğer ürünler;Yetişkinlere Uygun İçerik ve Hizmetler: Pornografi ve diğer müstehcen materyaller (literatür, görüntü ve diğer medya dahil); fuhuş, refakat, görüntüleme başına ödeme, yetişkin canlı sohbet özellikleri gibi cinsel ilişkiyle ilgili hizmetler sunan sitelerPiramit- Ponzi vb. Hukuka Aykırı Olabilecek Saadet Zincirleri:Haksız, Yıkıcı veya Aldatıcı Uygulamalar: Yatırım fırsatları veya yüksek ödül vaat eden diğer hizmetler; alıcıya ek bir fayda sağlamadan bir hizmetin satışı veya satışı; devlet tekliflerinin yetkisiz veya katma değer olmadan yeniden satılması; tamamen kendi takdirimize bağlı olarak, tüketicilere karşı adil olmayan, aldatıcı veya yırtıcı olduğunu belirlediğimiz siteler;

ve Yüksek Riskli işletmeler: Yüksek finansal risk, yasal yükümlülük , kart ağını veya banka politikalarını ihlal ettiği düşünülen işletmeler.

4.8.

“Coinpara” üzerinden satın alınan kripto paraların nasıl kullanıldığının, nereye ve ne amaçla transfer edildiğinin, bir suçta kullanılıp kullanılmadığının, teknik olarak takibi “Coinpara” tarafından her zaman mümkün olmayabilir. Bu nedenle kullanıcı tarafından sahip olunan kripto paraların kötüye kullanılması kaynaklı olarak gerek kullanıcının gerekse 3. kişilerin zarar ve kayıplarından, her türlü menfi veya müspet zararlarından hiçbir şekilde “Coinpara” sorumlu değildir.

Bu ve benzeri ihtimallerde her ne şekilde olursa olsun yasal olarak “ Coinpara” ya sorumluluk doğması halinde bu zarara sebebiyet veren kullanıcının “Coinpara” tüm zararlarını tazmin etmekle yükümlü olduğu peşinen kullanıcı tarafından kabul ve taahhüt edilmektedir. Ayrıca bu şekilde doğacak zararın kullanıcı tarafından tazmin edilmediği her gün için kullanıcı günlük %0,1 temerrüt faizi ödemeyi kabul ve taahhüt etmektedir.

4.9.

“Coinpara” her en kadar güvenlik önlemlerini sıkı sıkıya alsa da ayrıca kullanıcılarına “Güçlü bir şifre kullanılması, Kullanıcı adı ve şifresinin kimseyle paylaşılmaması, Sitede kullanılan şifrenin yalnızca Sitede kullanılması “ gibi bir takım güvenlik tavsiyelerinde bulunmaktadır. Kullanıcı “Coinpara” ya üye olurken verilen bilgilerin doğruluğundan ve gizliliğinden, siteye üye olurken kullanılan şifre ve kullanıcı adının üyelik süresince korunmasından, 3. kişiler ile paylaşılmamasından ya da 3. kişiler tarafından her ne suretle olursa olsun ele geçirilmesinden, tarafımızca bildirilen tavsiyelere rağmen kullanıcının doğmuş ya da doğacak olan zararlarından tamamen kendisi sorumlu olduğunu bilmekte ve hiçbir şekilde “Coinpara”yı sorumlu tutmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

Diğer taraftan, kullanıcının hesaplarında veya “ Coinpara” nın sistemlerinde meydana gelecek siber saldırı ve her türlü hırsızlık suçları ile “Coinpara” ya ait ya da internet yer sağlayıcısı şirketin sistemlerinden kaynaklı olarak ya da herhangi bir sebeple meydana gelen zarar söz konusu olduğunda da “Coinpara”nın sorumluluğuna gidilemez. Kullanıcı bu hususlarda doğacak zararlar için “Coinpara” dan hiçbir ad altında talepte bulunmayacağını, bu amaçla ” Coinpara”yı gayri kabili rücu olarak İBRA ETTİĞİNİ kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

4.10.

Kullanıcı, iş bu platform ile sahip olduğu hesabını ve haklarını hiçbir şekilde üçüncü şahıslara devredemez, satamaz, kendi üyeliğini hiçbir şekilde başkasına kullandıramaz. Bu durumda “Coinpara” kullanıcının hesabını iptal etme, durdurma, askıya alma haklarını kullanabilir. Kullanıcı, iş bu sözleşmeyi imza ile birlikte edindiği hesabın gerçek sahibi olduğunu, hesabı başkası adına kullanmadığını, nihai kullanıcı olduğunu kabul ve taahhüt etmektedir. “Coinpara” söz konusu beyanın gerçeğe aykırı olduğunu tespit eder veya bu konuda ciddi şüpheye kapılır ise kullanıcıdan ayrıntılı bilgi talep etme hakkına sahip olup, kullanıcı tarafından verilen cevabın yeterli ve inandırıcı olmaması halinde de durumu ilgili kurum ve kuruluşlara bildirecektir. “Coinpara” bu süreç içerisinde her türlü tedbiri almakta yetkili olmasının yanında Kullanıcı da bu konuda “Coinpara” nın herhangi bir sorumluluğunun olmadığını ve herhangi bir taleple sorumluluğuna gidilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

4.11.

Coinpara yönetim kurulu üyeleri, yöneticileri, çalışanları ve bu sitede yer alan bilgileri hazırlayan gerçek kişilerin gerek kullanıcının hatasından doğan veya doğacak, gerekse başka her ne surette olursa olsun doğan veya doğacak kullanıcı nezdindeki her türlü zarar ve/veya kayıplardan dolayı hiçbir hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmamaktadır. Kullanıcı her hal ve şartta anılan kişileri gayri kabili rücu ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.12.

“Coinpara” benzer iş ve işlemlerde yurt içinde veya yurt dışında kripto alım satımı yapan sair şirketlerden bağımsızdır ve herhangi bir kuruluşun temsilcisi değildir. Kullanıcı tarafından “Coinpara” haricinde bir alış satış platformunda yapılan alış satış işlemleri ve bu platformlardaki gösterge fiyatlar baz alınmak suretiyle yapılacak işlemler sebebiyle bir zarar doğması halinde bu zarardan “Coinpara” hiçbir şekilde sorumlu olmayıp kullanıcı bu durumu peşinen kabul ve taahhüt etmektedir.

4.13.

“Coinpara” bir kripto para alış satış platformuna sahip aracı konumundaki bir site olmakla, kullanıcılar kripto para birimlerini birbirlerine açık arttırma veya eksiltme yöntemi ile site üzerinden alır veya satarlar. Sitede oluşan fiyatları “Coinpara” değil alıcı ve satıcılar belirlemektedirler. “Coinpara” bu işlemlerin yapılmasını sağlayan bir aracı olduğundan arz talep ilişkisine göre belirlenen fiyatların değişmesinden dolayı kullanıcının zarar veya kayıplara uğramasından veya her ne şekilde olursa olsun doğan ya da doğacak zararlardan “Coinpara” hiçbir şekilde sorumlu değildir. Kullanıcı bu sebeple, “Coinpara” aleyhine herhangi bir işlemde veya talepte bulunmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir. Kullanıcının bu düzenlemeye uymaması halinde ve “Coinpara” tarafından alınacak hukuki hizmetin karşılığı ile tüm masrafların tamamından kullanıcı sorumlu olacaktır.

4.14.

Kullanıcı hiçbir şekilde, siteye , “Coinpara”nın ve üçüncü kişilerin bilgisayar sistemlerine, cihazlarına ve yazılımlarına zarar verecek dosyalar veya hukuka aykırı içerikler aktarmayacağını ve yüklemeyeceğini, sitenin barındırıldığı bilgisayar ve ağ sistemlerinin güvenlik ve bütünlüğünü tehlikeye düşürecek faaliyetlerde bulunmayacağını, sitenin barındırıldığı bilgisayar sistemlerine veya siteye kendisine tanınan erişim kapsamı dışında başka kullanıcı hesaplarından ya da sair şekillerde yetkisiz erişim sağlamayacağını; siteyi, sitenin veya hizmetlerin sunulduğu diğer sistemlerin işlerliğine yahut siteden faydalanan diğer kullanıcıların bunlardan faydalanmasına engel olacak veya bunlara zarar verecek şekilde veya hatalı kullanmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

Kullanıcının yukarıda sayılan ve /veya aynı anlama gelecek söz konusu davranışlarda bulunması ve bu nedenle diğer kullanıcılar ve/veya “Coinpara”nın zarar görmesi halinde meydana gelen ve gelecek tüm zararları kullanıcı tazmin etmekle sorumlu olup, kullanıcı bu zararları hiçbir koşul ileri sürmeksizin tazmin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

4.15.

Kullanıcı, sitenin kullanımına ilişkin sorunlar çıkması halinde “Coinpara “iletişime geçmeden önce kendisi sorunu tespit ve teşhis etmek için makul bir çaba sarf edecektir. Kullanıcı, sunucu kaynaklı , alışık olunmayan hesap hareketleri gibi kullanıcının dışında gerçekleşen ve onun bilgi veya tecrübe eksikliğinden kaynaklanmayan harici teknik sorunlar oluşması durumunda ise kullanıcı bu durumu derhal “Coinpara” ya bildirmek zorundadır. Kullanıcının, söz konusu bildirimi mail ortamında açıklayıcı bir şekilde yapması gerekmektedir. Kullanıcı sisteme erişim sağlayamadığı bir zamanda gecikmesinde sakınca olan bir halin mevcudiyeti halinde, kendisinin sisteme onaylı mail adresini kullanmak suretiyle yapmak istediği işlemi “Coinpara” nın destek mailine açık ve anlaşılır biçimde izah ederek işlemin manuel gerçekleşmesi amaçlı olarak talimat verme imkanına sahiptir. Sistemsel bir sorun karşısında, kullanıcı tarafından sisteme kayıtlı maili üzerinden “Coinpara” destek mailine, açık ve anlaşılır bir şekilde talimat verilmemesi durumunda, meydana gelen ve/veya gelecek zararlardan kullanıcı sorumlu olup, “Coinpara” nın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. “Coinpara” nın bu şekilde bir mail alması durumunda kullanıcının talimatını en geç 24 saat içerisinde yerine getirmesi gerekmektedir. Söz konusu 24 saatlik talimatın gerçekleştirilmesi süresi içerisinde kullanıcının zararlarından “Coinpara” sorumlu değildir. Kullanıcı 24 saatlik talimat yerine getirme süresinin makul ve hakkaniyetli olduğunu açıkça kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Söz konusu talimatın mücbir sebeplerle yerine getirilmemesi durumunda da “Coinpara” nın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Ancak, alınan ilk talimattan sonraki 24 saat içerisinde kullanıcının işlem gerçekleşmeden evvel kullanıcının talimatını geri çekmesi durumunda ikinci talimat geçerli sayılacak ve kullanıcın ilk talimatı yerine getirilmeyecektir. Kullanıcı bu hususları peşinen bilmekte ve kabul etmektedir.

4.16.

Kullanıcı, hukuka ve mevzuata aykırı yasal olmayan amaçlarla siteyi kullanmayacağını, hukuka ve mevzuata aykırı ve yasal olmayan amaçlarla siteyi kullanması ve/veya buna teşebbüs etmesi halinde doğacak tüm hukuki ve cezai sorumluluktan kendisinin sorumlu olacağını kabul ve beyan etmektedir.

4.17.

Kullanıcı, her zaman ve her koşulda sadece hukuka ve mevzuata uygun amaçlarla site üzerinde işlem yapabilme hakkına sahiptir. Kullanıcının hukuka aykırı işlem yaptıklarının veya buna teşebbüs edildiğinin fark edilmesi halinde “Coinpara “ hiçbir şekilde sorumlu olmadığı gibi, “Coinpara”nın her türlü hukuki yola başvurma ve gerekli güvenlik tedbirlerini alma, hakkı bakidir. “Coinpara”nın bu durumda zarar görmesi halinde kullanıcı tüm bu zararları karşılayacağını kabul ve taahhüt edilmektedir. Bu zarar kalemleri içine “Coinpara” tarafından alınan hukuki hizmet gereği oluşan yargılama masrafları ve avukatlık ücretleri de dahildir.

4.18.

“Coinpara” işlemlerinin şüpheli görülmesi halinde, kullanıcıların yaptıkları para transferlerini iade etme hakkına sahiptir. Bu durumda Kullanıcı, “Coinpara” dan hiç bir zarar ziyan talebi bulunmadığını ve işlem-eylemlerinin sadece kendisine hukuki- cezai sorumluluk yüklediğini beyan, kabul ve taahhüt etmektedir.

4.19.

“Coinpara”nın, para yatırma ve çekme kurallarında her türlü değişiklik yapma hakkı tek taraflı olarak bulunmaktadır. Para yatırma ve çekme kuralları, esasen site üzerindeki yardım sayfalarında ve diğer sayfalarda bulunan uyarılar ve kuralların bütünüdür. Kullanıcı söz konusu tüm metinleri eksiksiz okuduğunu, anladığını, içeriklerine vakıf olduğunu ve kabul ettiğini beyan etmektedir.

4.20.

Para yatırma işlemlerinin, kullanıcı ile aynı ismin altına kayıtlı olan Türkiye Cumhuriyeti’nde faaliyet gösteren bir banka hesabından yapılması zorunludur. Kimlik ve adres bilgileri teyit edilmiş kullanıcının adına olmayan bir banka hesabı para yatırma ve çekme işlemlerinde kullanılamaz. ATM’ler üzerinden kartsız bankacılık yöntemleri ile transfer yapılmamalıdır. Bu tür işlemlerin yapıldığının anlaşılması durumunda, “Coinpara” nın söz konusu transferleri iade etme hakkı bulunmaktadır.

4.21.

“Coinpara” önceden belirlenmiş ve internet sitesinde ilan edilmiş Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanının Önlenmesi Politikası uyarınca kullanıcının belirli tutarı aşan işlemlerinde kimlik tespitini tekrar gerçekleştirebilir. “Coinpara “bununla birlikte risk bazlı değerlendirme kapsamında riskli addettiği kullanıcılar için genişletilmiş tedbirler uygulayabilir ve söz konusu kullanıcılardan ilave bilgi ve belge talep edebilir. Kullanıcı bu doğrultuda kendisinden talep edilen bilgi ve belgeleri iletmediği takdirde “Coinpara” nın işlem yapmama-kısıtlama getirme- durdurma ve sona erdirme haklarını kullanabileceğini kabul etmektedir.

4.22.

Kullanıcı tarafından, önceden belirlenmiş para yatırma ve çekme işlemleri için beyan edilen sürelerin dışında işlem yapılması durumunda, “Coinpara” nın doğacak veya doğabilecek zararlar veya kayıplardan sorumluluğu bulunmamaktadır.

4.23.

“Coinpara “, kullanıcının kripto para veya Türk Lirası yatırma, çekme ve takas limitlerini tek taraflı olarak hakkına her zaman saahiptir.” Coinpara” içsel risk bazlı analizlerini dikkate alarak kullanıcının limitlerini dilediği zaman ve önceden haber vermeksizin azaltma ve artırma yetkisine de sahiptir.

4.24.

“Coinpara” işlemlerin teknik hatalardan dolayı, gerçekçi olmayan fiyatlardan gerçekleşmesi gibi durumlarda, sistemi düzeltmek ve doğru çalışmasını sağlamak adına, bu işlemleri iptal etme , geri alma ve/veya uygun göreceği diğer tedbirlere başvurma haklarına sahiptir. İptal ve geri alma vs. sırasında bu kullanıcı hesapları dondurulabilir ve eğer herhangi bir ödeme yapıldı ise haksız yapılmış ödemenin iadesi istenebilir, iade edilmemesi halinde “Coinpara “ her türlü hukuki yola başvurma hakkına sahiptir. Bu tarz işlemlerden dolayı hiçbir şekilde “Coinpara” sorumlu tutulamayacağı ve hak talep edilemeyeceği hususu kabul ve taahhüt edilmektedir.

4.25.

“Coinpara” tarafından kullanıcıya sehven sebepsiz zenginleşmeye neden olacak şekilde kripto para veya Türk Lirası gönderilmesi halinde bu husus kullanıcıya derhal her türlü yolla (elektronik posta, arama, SMS vs.) bildirilir. Bildirime rağmen 1 iş günü içerisinde bu bedellerim kullanıcı tarafından iade edilmemesi halinde, “ Coinpara“ tarafından başkaca ihtar ya da bildirime gerek olmaksızın kullanıcının hesabı kapatılabilir, askıya alınabilir ya da süresiz erişimi durdurulabilir. Yine bu durumda, “Coinpara” tarafından kullanıcının hesabı sehven yapılan aktarım kadar eksi bakiyeye düşürülebilir ve yasal yollara başvurulur. Kullanıcı bu hususta “Coinpara” yı gayri kabili rücu olarak İBRA ettiğini peşinen kabul ve taahhüt eder.” Coinpara”, bu işlem nedeniyle uğradığı doğrudan ya da dolaylı zararları tazmin hakkını saklı tutmaktadır.

4.26.

“Coinpara”, kullanıcıların kişisel bilgilerinin ve kullanıcılar adına muhafaza edilen hesaplarda bulunan kripto paraların güvenliği için azamı özeni göstermekle yükümlüdür. Bu amaçla kullanıcının güvenliği adına hesap işlemleri çift aşamalı SMS doğrulaması veya Google authentication yöntemleriyle gerçekleştirilmektedir. Kullanıcılara ait kripto paralar herhangi bir siber saldırıya karşı internet bağlantısı olmayan ortamlarda saklanır. Ancak “Coinpara “ nın tüm bu çabalarına rağmen oluşabilecek hırsızlık/dolandırıcılık olaylarından dolayı “Coinpara” sorumlu tutulamaz ve herhangi bir zarar-ziyan tazmin sorumluluğu bulunmamaktadır. Kullanıcı bu riski üzerine almış ve bu durumda meydana gelecek olan zararlardan ötürü “Coinpara” dan herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

4.27.

İşbu site, sadece Türkiye Cumhuriyetinde ikamet eden gerçek veya tüzel kişilere hizmet verir.

4.28.

“Coinpara” destek hizmetlerini yalnızca ‘[email protected]’ e-posta adresi üzerinden sağlamaktadır. “Coinpara” bu e-posta adresi dışında bir yöntem ile kullanıcılarına destek hizmeti sağlamamakta, destek yazışmalarında şifre sormamakta ,kullanıcılarından kripto para göndermeleri için bir kripto para adresi bildirmemektedir. Bu husus bir tebliğ niteliğinde olup, “Coinpara” bahsi geçen e-posta adresi dışındaki bir adresten gönderilmiş bir e-posta sebebiyle kullanıcılarının uğradığı ya da uğraması muhtemel zarar ve kayıplardan sorumlu tutulamayacak olup, kullanıcı durumu peşinen kabul etmektedir.

4.29.

İş bu platform ve Site’de gerçekleştirilen alım/satım işlemlerine konu kripto paraların değeri;

Finansal piyasalardaki dalgalanmalara,kripto para piyasalarındaki dalgalanmalara vearz talep dengesinebağlı olarak değişebildiğinden ve bu husus “Coinpara” nın kontrolünde değildir.

Ayrıca kripto paralara ilişkin tüm işlemler, mahiyetleri gereği geri dönülemez nitelikte bulunduğundan, kripto para alım-satım işlemleri yüksek risk içerirler ve bu risk seviyesi her kullanıcı için uygun olmayabilir. Kullanıcı işbu sözleşmenin kabul edilip onaylanması ile kripto para birimlerine yatırımının risklerini anladıklarını ve yatırımın sebep olduğu ya da olabileceği zarar ve ziyanlardan “Coinpara” yı sorumlu tutmayacaklarını beyan ve taahhüt etmektedir. Fiyat değişimlerinden oluşan kâr ve zararlardan kullanıcılar sorumludur. Kullanıcının, bir kayıp ya da zarar yaşaması durumunda “Coinpara” dan hiçbir hak talep edemeyeceğini kabul etmektedir.

4.30.

Kripto para kullanımı ile ilgili yasal sorumluluklar ve vergi mükellefiyetlerinden kullanıcılar bizzat sorumlu olup, Kullanıcıların kazanç ve kayıplarından oluşan vergisel mükellefiyetlerinden “Coinpara” hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

4.31.

Coinpara, kullanıcı tarafından yapılan havale işlemlerini en kısa sürede yerine getirecektir. Para yatırma ve/veya para çekme işlemlerinin Türk Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanununda sayılan “mücbir sebep” halleri ile hiç gerçekleştirilememesi veya geç gerçekleştirilmesi halinde doğacak zararlardan Coinpara sorumlu olmayacaktır. Mücbir sebep; doğal afet, isyan, savaş, grev, lokavt, telekomünikasyon altyapısından kaynaklanan arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde gerçekleşen olaylar olarak yorumlanacaktır. Mücbir sebep süresince Taraflar’ın edimleri askıya alınır. Mücbir sebebin 2 (iki) aydan uzun sürmesi halinde işbu Sözleşme hakları ifa edilemeyen tarafça yazılı olarak bildirilmek suretiyle feshedilebilecektir. Bununla birlikte kullanıcıya ait bedelin “Coinpara “bünyesinde kaldığı süreç için kullanıcı hiçbir şart ve durum altında, “Coinpara” dan anaparanın ferileri niteliğinde olan faiz vb. herhangi bir talepte bulunmayacaktır.

4.32.

Kullanıcı, (TL ve kripo para çekme işlemleri için) sitede belirtilen kimlik ve adres bilgilerini beyan etmek ve beyanlarına esas teşkil eden ilgili mevzuat uyarınca kabul edilen belgeleri sunmak zorundadır. Kullanıcı tarafından kimlik ve adres bilgilerinin teyit edilememesi halinde, “Coinpara “kullanıcıya ait hesap üzerinden çekim işlemi yapılmasına izin vermeyecektir. Kullanıcı tarafından teyit edilen kimlik ve adres bilgileri sistemin Türkiye Cumhuriyeti Kanun ve mevzuatlarına uyarlı olması amacıyla talep edilmekte olup, yetkili makamlarca talep edilmesi halinde ilgili makamlar ile paylaşılacaktır.

4.33.

Kullanıcı, herhangi bir şekilde “Coinpara “ (veya bağlı şirketlerinin) ticari unvanını, markasını, hizmet markasını, logosunu, alan adını vs. hiçbir şart ve koşulda kullanmayacaktır.

4.34.

Kullanıcı ile kayıt olurken bildirdikleri e-posta vasıtasıyla veya site aracılığıyla iletişim kurulacaktır. E-posta ile yapılan iletişim yazılı iletişimin yerini tutar. E-posta adresini güncel tutmak, e-postaları alabilmek için “Coinpara” nın gönderim yaptığı e-posta adresini güvenilir e-posta adresi olarak belirlemek ve “Coinpara”nın bilgilendirmeleri için düzenli kontrol etmek kullanıcının sorumluluğundadır. Kullanıcıya ait sistemde kayıtlı olan e posta adresine yapılan bildirimler Tebligat Kanunu ve diğer kanunlar uyarınca resmi bildirimler niteliğinde olup kullanıcı adresinin her daim doğru ve ulaşılabilir olduğunu beyan ve taahhüt etmektedir.

4.35.

Kullanıcı, siteye üye olduğunda sözleşmenin tüm maddelerini okuyup anladığını, sözleşmenin bütün içeriğini ve bütün hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, Kripto para ile ilgili Sermaye Piyasa Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Mali Suçları Araştırma Kurumu ve diğer ilgili kamu otoriteleri tarafından yapılan ve bundan sonra yapılacak tüm açıklamaları okumuş ve kabul etmiş sayılır. Sözleşmeyi kabul etmeyen kullanıcının siteye üye olmaması ve sitenin hizmetlerinden faydalanmaması gerekmektedir.

4.36.

İşbu sözleşme “Coinpara “tarafından kendisine ait sitede ilan edildiğinde geçerlilik kazanır.

4.37.

İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün veya sözleşmede yer alan herhangi bir ifadenin geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamazlığı, Sözleşme’nin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü ve geçerliliğini etkilemeyecektir.

4.38.

Kullanıcı para transfer işlemini yaparken kullanıcı adı ile aynı isimde kayıtlı olan banka hesabını kullanacaktır. Kullanıcının farklı isimlerle transfer yapması mümkün değildir.

4.39.

”Coinpara” siteye üye olan kullanıcının güvenliğini azami ölçüde sağlayacağını taahhüt etmekte olup, “Coinpara” kullanıcının güvenliği adına üyelik oluşturulurken çift aşamalı SMS doğrulaması ile üyelik kaydı yapacaktır. “Coinpara” basiretli bir tacir gibi davranarak gerekli tüm özeni gösterecektir. Kullanıcıya ait birikimler olası bir siber saldırıya karşı site sunucularından bağımsız ortamlarda saklanacaktır.

4.40.

Site, ilgili yazılım ve içerikler “OLDUĞU GİBİ” sunulmakta olup, bu kapsamda “Coinpara”nın bunların doğruluğu, tamlığı ve güvenilirliği ile ilgili herhangi bir sorumluluk ya da taahhüdü bulunmamaktadır. “Coinpara” Site’nin kullanımının kesintisiz ve hatasız olduğunu taahhüt etmemektedir. “Coinpara” Site’nin 7/24 erişilebilir ve kullanılabilir olmasını hedeflemekle birlikte Site ‘ye erişimi sağlayan sistemlerin işlerliği ve erişilebilirliğine dair garanti vermemektedir. Kullanıcı, Site’ye erişimin muhtelif zamanlarda engellenebileceğini ya da erişimin kesilebileceği kabul etmekle birlikte bundan dolayı “Coinpara” ya herhangi bir sorumluluk yüklenemeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

“Coinpara”, söz konusu engelleme veya kesintilerden yahut Site’ye üçüncü kişilerce yetkisiz erişimlerden ve kullanıcıların bunlardan kaynaklanan zarar ve kayıplarından hiçbir şekilde sorumlu değildir.

4.41.

“Coinpara “ile eposta veya diğer yöntemler vasıtasıyla iletişim kuran kullanıcılar , iletişim kanallarında genel ahlak ve dürüstlük kurallarına aykırı ifadeler kullanması halinde hesapları geçici ya da sürekli olarak alış-satış emirlerine kapatılabilir, hesapları askıya alınabilir, dondurulabilir veya kalıcı olarak kapatılabilir.Kullanıcı bu durumu peşinen kabul ve taahhüt etmektedir.

4.42.

“Coinpara”nın Site üzerinde Kullanıcılar tarafından gerçekleştirilen işlemlere ilişkin sorumluluğu kripto paraların aktarılması için makul teknik çabayı göstermekle sınırlıdır. Kullanıcının site kullanıcısı olmayan kişilerin hesaplarına kripto para aktarımı yapması halinde ise “Coinpara”nın sorumluluğu eş düzeyler arası (peer-to-peer) ağa gerekli teknik verilerin sağlanması ile sınırlı olacaktır.

4.43.

Kullanıcı, Site’ye erişim kalitesinin büyük ölçüde ilgili İnternet servis sağlayıcısından temin edilen hizmetin kalitesine dayandığını ve söz konusu hizmet kalitesinden kaynaklı sorunlarda “Coinpara”nın herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul ve taahhüt etmektedir.

5. Ücretlendirme ve komisyonlar
5.1.

“Coinpara”, her alış-satış işlemlerinde kullanıcılarından kendi belirlediği bir oran üzerinden komisyon (hizmet bedeli) alma hakkına sahiptir ve sağladığı hizmetlerle ilgili tüm ücretlerini Sitenin ‘Ücretlendirme ve Komisyonlar’ bölümünde ilan edecektir. Ücretler, ilgili bölümde ilan edildiği andan itibaren geçerlilik kazanacaktır. Sitenin ücret bölümüne “www.coinpara.com/ucret “adresinden ulaşılabilmektedir. Kullanıcı, iş bu sözleşmenin kabul ve onaylanması ile bu işlem ücretinin alınmasını kabul etmiş sayılacaktır.

5.2.

“Coinpara” zaman zaman bu ücretler ve oranlar üzerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir.

5.3.

Sanal para transferlerinin iade edilememesi sebebiyle “Coinpara “ tarafından tahsil edilen komisyon veya işlem ücretlerinin iadesi mümkün değildir ve kullanıcıların herhangi bir neden ve gerekçe ile bu ücretlerin iadesini isteme hakkı bulunmamaktadır. Bir kripto paranın kullanıcıya ait ancak farklı bir kripto para cüzdanına aktarımı halinde (örneğin …A.. cüzdan adresine ….B.. adlı kripto parayı göndermesi) bu transfer nedeniyle “Coinpara “ nın sorumluluğu bulunmamakta ve tüm sorumluluk hatalı gönderimi yapan kullanıcıya aittir. Yine, kripto paraların teknik özelliklerine göre, aktarım yapılırken girilmesi gereken bilgilerin (örneğin TAG, MEMO adresi vb.) hatalı girilmesi sebebiyle yaşanacak hatalı gönderimlerin mesuliyeti de kullanıcıya aittir. Kullanıcı tüm bu durumlar için “Coinpara” yı gayri kabili rücu olarak İBRA ETTİĞİNİ kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

6. Uygulanacak Hukuk ve Yetki

İş bu platformun ve sağlanan hizmetlerin kullanımından doğan ve/veya yasal uyarıda yer alan koşul ve hükümlere ilişkin ve/veya bu site ile bağlantılı olarak çıkabilecek taraflar arasındaki tüm uyuşmazlıklarda Türkiye Cumhuriyeti kanunları uygulanacak olup, yetkili mahkeme-icra dairesi ise İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri ‘dir.

6. Uygulanacak Hukuk ve Yetki

Sitenin kullanımından doğan ve/veya yasal uyarıda yer alan koşul ve hükümlere ilişkin ve/veya bu site ile bağlantılı olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda işbu Kullanım Sözleşmesi ve Türkiye Cumhuriyeti Hukuku esas olup, İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

7. Sözleşmenin Yürürlüğü ve Feshi
7.1.

İşbu Sözleşme kullanıcı tarafından elektronik ortamdaki onay kabulü ile birlikte yürürlüğe girmektedir.

7.2.

“Coinpara“ bu sözleşmenin içeriğini istediği zaman ve tamamen kendi takdirine bağlı olarak değiştirme hakkını her zaman saklı tutmaktadır Sözleşme koşullarında yapılacak herhangi bir değişiklik web sitesinde ilan edildikten veya kullanıcılara bu yolla bildirildikten hemen sonra geçerli olacaktır. Bu nedenle kullanıcının, “Coinpara” hizmetlerini kullanmaya devam etmesi, değiştirilmiş anlaşma ve kurallarının onun tarafından kabul edildiği anlamına gelmektedir. Bu nedenle , kullanıcının şartlarda herhangi bir değişikliği kabul etmemesi halinde , “Coinpara” hizmetlerini kullanmayı bırakması gerekmektedir. Kullanıcının “Coinpara” hizmetlerine erişimi ve hizmetlerin kullanımı için geçerli olan hüküm ve koşulları anladığından emin olması için sözleşme hükümlerini sık sık gözden geçirmesi önerilmektedir.

7.3.

Taraflardan her biri, sözleşme süresince dilediği zamanda işbu Sözleşmeyi sona erdirme hakkına sahiptir.. Mevzuat değişiklikleri ve yasal düzenlemeler gerektirdiği takdirde de, “Coinpara” sözleşmeyi herhangi bir tazminat yükümlülüğü söz konusu olmaksızın derhal sona erdirebilecektir.

7.4.

Kullanıcının işbu Sözleşmede yer alan hükümlere, sitede beyan edilen kural ve şartlara uymaması, kullanıcının faaliyetlerinin ya da varsa siteye dahil ettiği herhangi bir içeriğin hukuki, teknik ve bilgi güvenliği anlamında risk oluşturması, borsa iş akışı ve yazılım güvenliği açısından şüpheli işlem girişimi tespit etmesi, ya da üçüncü kişilerin şahsi ve ticari haklarına halel getirici mahiyette olması halinde , “Coinpara” kullanıcının hesaplarını askıya alabilir, dondurabilir, geçici olarak kapatabilir. Coinpara tarafından yapılan bildirime karşılık söz konusu aykırılığın giderilmemesi halinde ise işbu Sözleşme Coinpara tarafından tek taraflı olarak feshedilebilir. “Coinpara “ tarafından dürüstlük ve iyi niyet kuralları çerçevesinde bu maddenin uygulanması nedeniyle, “Coinpara”nin hukuki ve cezai sorumluluğuna gidilemeyeceğini kullanıcı peşinen kabul ve taahhüt etmektedir.

7.5.

İşbu Sözleşme’nin ihtilafsız olarak feshi halinde “Coinpara” , kullanıcının hesabında herhangi bir nedenle bloke olmaması durumunda, hesabındaki TL tutarları kullanıcı tarafından en son sağlanan banka hesabına, Kripto Para tutarları ise kullanıcının sağlayacağı ve yazılı olarak bildireceği Kripto Para Adresine en geç 60 gün içinde iletecektir.

7.6.

Kullanıcı, işbu Sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda “Coinpara”nın kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin HMK 193. madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu, aksine delil sözleşmesi yapılamayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

8. Coinpara Politikası

İş bu platform ile kullanıcılarına hiçbir bir şekilde hukuk, vergi veya yatırım danışmanlığı sağlanmamaktadır. Siteden erişilen bilgilendirme araçları yalnızca kullanıcılara site üzerinden gerçekleştirilen alış ve satış işlemlerine ilişkin genel bilgilendirme sağlamayı hedeflemektedir. Bu nedenle site üzerinde edinilen bilgiler ve ulaşılan araçlar hiçbir şekilde “Coinpara” tarafından sağlanan yatırım eğitim veya danışmanlığı olarak yorumlanamazlar. “Coinpara” tarafından sağlanan bilgilere dayanarak kullanıcılar tarafından kripto para birimi satın almak, satmak veya elinde tutmak için verilen kararlardan “Coinpara” sorumlu tutulması mümkün değildir.

Kullanıcının gerçekleştirmeyi düşündüğü işlemin kişisel amaçlarına ve finansal durumuna uygun olup olmadığına ilişkin kararlar ve bunlardan doğan riskler tamamen kullanıcının kendi sorumluluğundadır ve hiçbir şekilde bu sorumluluk tamamen veya kısmen “Coinpara” ya yüklenemez. “Coinpara” kullanıcılarına kendi özel durumları ile ilgili olarak hukuk veya vergi uzmanına danışmayı tavsiye etmektedir.

Kripto Para Fiyat
1 ZRX /TRY0x 13,87151
2 SRM /TRYSerum 1,193619
3 TRX /TRYTRON 3,7821
4 ANT /TRYAragon 289,3113
5 BAL /TRYBalancer 113,0095
6 BAND /TRYBand Protocol 45,46
7 BAT /TRYBasic Attention Token 6,97472
8 1INCH /TRY1inch Network 14,12
9 ENJ /TRYEnjin Coin 7,40
10 REEF /TRYReef 0,05638
11 AAVE /TRYAave 2.802
12 BTC /USDTBitcoin
13 COMP /TRYCompound 1.691
14 GNO /TRYGnosis 10.428,45
15 CQT /TRYCovalent 6,1826
16 KEEP /TRYKeep Network 4,37131
17 EOS /TRYEOS 22,08
18 LRC /TRYLoopring 6,563
19 KNC /TRYKyber Network 25,97
20 OXT /TRYOrchid 2,89697
21 GRT /TRYThe Graph 7,991
22 BNT /TRYBancor 22,79997
23 BTC /TRYBitcoin 2.187.388
24 DAI /TRYDai 32,39959
25 OCEAN /TRYOcean Protocol 22,039
26 PAXG /TRYPAX Gold 75.542
27 SAND /TRYThe Sandbox 12,88
28 SUSHI /TRYSushiSwap 32,0149
29 YFI /TRYYearn.Finance 205.330,8
30 AXS /TRYAxie Infinity Shard v2 222,8
31 BADGER /TRYBadger DAO 125,4379
32 REP /TRYAugur 39,382
33 SNX /TRYSynthetix 72,4
34 MANA /TRYDecentraland 13,00
35 CRV /TRYCurve DAO Token 9,62
36 GALA /TRYGala 1,1299
37 AUDIO /TRYAudius 5,458
38 APE /TRYApeCoin 34,54
39 GMT /TRYSTEPN 6,43
40 CELR /TRYCeler Network 0,647182
41 DYDX /TRYdYdX 52,72
42 HOT /TRYHolo 0,06913
43 OMG /TRYOMG Network 12,6123
44 COTI /TRYCOTI 3,813
45 BICO /TRYBiconomy 16,64007
46 ACH /TRYAlchemy Pay 0,8204
47 KIN /TRYKin 0,000446
48 CVC /TRYCivic 4,23310
49 FORTH /TRYAmpleforth Governance Token 117,7895
50 RARI /TRYRarible 76
51 IMX /TRYImmutable X 58,2
52 IDEX /TRYIDEX 1,706042
53 RARE /TRYSuperRare 3,645
54 QNT /TRYQuant 2.696,30
55 FUN /TRYFUNToken 0,1562558
56 MTL /TRYMetal 42,42
57 TRU /TRYTrueFi 6,633491
58 FXS /TRYFrax Share 126,5517
59 AMP /TRYAmp 0,18252
60 XRP /TRYXRP 15,620
61 DODO /TRYDODO 5,62387
63 UNI /TRYUniswap 350,8
64 DIA /TRYDIA 15,47991
65 AKRO /TRYAkropolis 0,1848063
66 OM /TRYMANTRA 27,135
67 CELO /TRYCelo 22,77326
68 STMX /TRYStormX 0,2051625
69 CLV /TRYCLV 1,881844
70 RSR /TRYReserve Rights 0,2332287
71 SPELL /TRYSpell Token 0,02818
72 FTM /TRYFantom 22,143
73 MKR /TRYMaker 75.241
74 GTC /TRYGitcoin 40,5215
75 YGG /TRYYield Guild Games 25,91867
76 CTSI /TRYCartesi 6,18203
77 KP3R /TRYKeep3rV1 2.233,218
78 SLP /TRYSmooth Love Potion 0,12222
79 STORJ /TRYStorj 15,15
80 DENT /TRYDent 0,03726
81 SOL /TRYSolana 4.824,8
82 SHIB /TRYShiba Inu 0,00070908
83 USDT /TRYTether 32,63
84 ADA /TRYCardano 13,77
85 AVAX /TRYAvalanche 1.011,7
86 CHZ /TRYChiliz 3,777
87 DOGE /TRYDogecoin 4,656
88 ETH /TRYEthereum 114.565
89 LTC /TRYLitecoin 2.584
90 DOT /TRYPolkadot 207,1
91 QUICK /TRYQuickSwap 1,627199
92 UMA /TRYUMA 94,25
93 ENS /TRYEthereum Name Service 672,5
Arkadaşını davet et kazan
Davet ettiğiniz kişilerden kesilen komisyon kazancının %40'ı senin olsun.
Davet Et